( Thép tròn trơn- Phương Bắc)

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp cho các Công Ty, Tập đoàn lớn trong cả nước :

logo1 logo2 logo3